Ik ben goed in mijn werk

WAT MAAKT EEN GOEDE DOKTER?

Het vereist een flinke dosis intelligentie en motivatie om toegelaten te worden tot de medische faculteit. Als studenten hun weg banen om praktiserend arts te worden, ontwikkelen ze nog meer kwaliteiten die hen uitrusten om succesvol te zijn in het vak. Maar om een goede arts te zijn is meer nodig dan hoge examencijfers en kennis van medische termen.

7 ESSENTIËLE KWALITEITEN VAN EEN GOEDE ARTS

1. GOEDE ARTSEN ZIJN GOEDE COMMUNICATOREN

Een goede luisteraar zijn is cruciaal om een goede dokter te zijn. Patiënten zullen je vertellen wat er mis is als je ze gewoon laat praten.

Want goede communicatie is niet alleen om vriendelijk te zijn tegen patiënten. Het is ook een van de meest vitale dokters vaardigheden, omdat het artsen helpt de zorgen van hun patiënten te begrijpen en een diagnose uit te leggen.

Ze moeten vragen beantwoorden in duidelijke taal zonder al te veel medische terminologie te gebruiken. Ze moeten eerlijk zijn maar ook hoop bieden, zelfs als een situatie moeilijk is. En ze moeten hun patiënten helpen zich gesterkt te voelen om hun eigen gezondheid te verbeteren.

2. GOEDE DOKTERS ZIJN GEORGANISEERD EN GEWETENSVOL

Kinderen wordt van jongs af aan geleerd zich te organiseren om succesvol te zijn op school. En dat is niet voor niets – je kunt niet slagen in de geneeskunde zonder tegenwoordigheid van geest en waakzaamheid voor details.

Een arts moet ervoor zorgen dat haar patiënten de aanbevolen screeningtests krijgen, dat hun vragen worden beantwoord en dat patiënten een duidelijk plan van aanpak hebben als ze haar praktijk verlaten. Ze moet waakzaam zijn over de follow-up van alle tests die worden gedaan en het communiceren van die resultaten.

3. GOEDE ARTSEN ZIJN EMPATHISCH EN GEVEN PATIËNTEN HET GEVOEL DAT ER VOOR HEN WORDT GEZORGD

Patiënten geven niet om de medische schoolcijfers of andere lofbetuigingen van hun arts – ze willen het gevoel hebben dat ze in goede handen zijn. Een goede arts weet hoe hij een patiënt het gevoel moet geven dat er voor hem of haar wordt gezorgd, dat zijn of haar zorgen gegrond zijn en dat er naar hem of haar wordt geluisterd.

Patiënten geven er meer om dat hun arts echt om hen geeft dan om hoeveel artikelen ze hebben gepubliceerd. Zorgzaamheid kan de vorm aannemen van actief luisteren en open vragen stellen. Dit hoeft ook niet beperkt te blijven tot de reden van het bezoek. De patiënt is niet alleen een lijst van medische problemen en medicijnen.

4. GOEDE ARTSEN ZIJN NIEUWSGIERIG

Wanneer een goede arts wordt geconfronteerd met verwarrende symptomen, moet hij zijn nieuwsgierigheid laten leiden tot een juiste diagnose, zelfs als dat betekent dat hij extra bronnen moet aanboren.

Dat kan extra onderzoek vereisen, de hulp van collega’s inroepen, of meer tijd nemen om een gedetailleerde geschiedenis van de patiënt te verzamelen. Het nemen van deze extra maatregelen is belangrijk, om te voorkomen dat er een verkeerde diagnose wordt gesteld.

5. GOEDE DOKTERS ZIJN VOLHARDEND IN HET OPKOMEN VOOR HUN PATIËNTEN

Goede artsen doen alles wat nodig is om aan de behoeften van hun patiënten te voldoen. Of dat nu betekent dat ze hen moeten helpen hun weg te vinden in het gezondheidszorgsysteem door specialisten te vinden of de recepten te verkrijgen die ze nodig hebben, ze moeten bereid zijn om die steun te bieden.

Een goede arts zal een sterke pleitbezorger voor zijn patiënten zijn. Ze zegt dat dit kan inhouden dat ze patiënten helpen om medicijnen op recept te krijgen, een dringende afspraak te maken, zich in te schrijven voor een programma voor hulp aan patiënten, of toegang te krijgen tot noodzakelijke diensten zoals fysiotherapie. De beste artsen zijn bereid een stapje extra te doen voor het welzijn van hun patiënten.

Je houd misschien ook van..